REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH W STUDIO TAŃCA SIEMANKO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin ma za zadanie określić zasady korzystania z usług Studio Tańca SIEMANKO, oraz przedstawia prawa i obowiązki osób uczestniczących w zajęć sportowych i/lub przebywających na terenie Studio Tańca SIEMANKO przy ul. Kilińskiego 4, w Galerii Metropolia na poziomie -1.
Uczestniczenie w zajęciach sportowych organizowanych przez Studio Tańca SIEMANKO, oznacza, że osoba z nich korzystająca (kursant), lub rodzic/ opiekun dziecka korzystającego z zajęć (rodzic/ opiekun kursanta) zna i akceptuje niniejszy regulamin, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na użytek Studio Tańca SIEMANKO w celu przekazywania informacji marketingowych, oraz zmian dotyczących poszczególnych zajęć. Kursanci mają prawo do uzupełnienia danych, zmian, oraz żądania usunięcia swoich danych z bazy Studio Tańca SIEMANKO. Dotyczy to wszystkich kursantów, lub rodziców/opiekunów kursanta
korzystających z karnetów sprzedawanych przez Studio Tańca SIEMANKO, voucherów podarunkowych, bezpłatnych zaproszeń, oraz użytkowników kart sportowych Multisport i FitProfit.

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

STUDIO TAŃCA SIEMANKO


1. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest pod warunkiem posiadania ważnego i opłaconego imiennego karnetu, opłacenie pojedynczego wejścia, lub zarejestrowanie wejścia dzięki karcie benefitowej Multisport, lub FitProfit (zgodnie z regulaminem korzystania z kart).  Aktualny cennik dostępny jest pod adresem: https://www.siemankostudio.pl/cennik

2. Kursanci mogą uczestniczyć w zajęciach, po uprzednim zapisaniu się drogą elektroniczną, co ma na celu zmniejszenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami recepcji i tym samym zapobieganie szerzenia się COVID-19. Zapisu można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/2ADkUqpFXUDyep1g9

(Zapisy na recepcji są czasowo wstrzymane)

3. Zajęcia na czas nieokreślony, skrócone są do 50 minut, w celu sprawnej zmiany grup na sali i dezynfekcji sprzętu pomiędzy zajęciami.

4. Uczestnicy mają prawo wstępu do Studia Tańca SIEMANKO w celu uczestniczenia w zajęciach sportowych i będąc kursantem mogą:
-korzystać sali i znajdującego się na nim sprzętu, przestrzegając odległość od innych uczestników, minimum 2m.

 -zadawać pytania dotyczące zajęć instruktorom w trakcie zajęć
-być informowanym (smsowo, lub mailowo) na bieżąco o warsztatach, nocowankach, obozach i innych wydarzeniach organizowanych przez Studio Tańca SIEMANKO

 

5. Kursanci zobowiązani są do:

-przestrzegania regulaminu

-zmiany obuwia, które nie może być obuwiem użytkowanym na zewnątrz!

-korzystania z własnych mat na zajęciach, gdzie ich wykorzystanie jest niezbędne (stretching, joga)

-dezynfekcji sprzętu (mat do akrobatyki, kostek do jogi, krzesełek plastikowych) które sporadycznie mogą być wykorzystywane na poszczególnych zajęciach

-wejścia na salę, dopiero po opuszczeniu jej przez poprzednią grupę, oraz tylko po informacji pracownika recepcji, że wejście jest dozwolone

- poinformowaniu o planowanym nieprzybyciu na zapisane zajęcia

- zgłoszenia się w Recepcji w celu weryfikacji karnetu, płatności, lub innego sposobu zarejestrowania wizyty (np. karty Multisport i FitProfit)

-przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika

 

6. Przy stanowisku Recepcji może jednocześnie przebywać 1 osoba. Reszta kursantów i interesantów zobligowana jest do poczekania, zachowując odpowiednią odległość i podejścia do Recepcji w momencie kiedy zmniejszy się liczba przybywających przy Recepcji osób.

7. Zgłoszenie przez formularz obowiązuje w momencie przesłania formularza, wówczas kursant automatycznie dopisywany jest na konkretne zajęcia. Wypełniając formularz, kursant, lub rodzic/ opiekun kursanta poświadcza, że dane są prawidłowe. Studio Tańca SIEMANKO nie ponosi odpowiedzialności za niepoinformowanie o zmianach dotyczących konkretnych zajęć, czy ich odwołania, w przypadku podania błędnego adresu mailowego, czy numeru telefonu w formularzu zgłoszeniowym.

8. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimum pięciu osób (dla zajęć w parach 8 osób). W każdym innym przypadku decyzję o odbyciu się, lub odwołaniu zajęć podejmuje pracownik Recepcji w porozumieniu z instruktorem.


9. Na sali mogą przebywać jedynie osoby zapisane na dane zajęcia. Dotyczy to również zajęć dla dzieci 3-5 lat, lub 4-6 lat (w tych zajęciach uczestniczą jedynie dzieci). Jedynie podczas Zajęć Umuzykalniających rodzice zobligowani są do pozostania na sali z dziećmi przez cały czas trwania zajęć.


10. Studio Tańca SIEMANKO nie bierze odpowiedzialności za skutki tańca wykonywanego samodzielnie, bez opieki instruktora.

11. Zajęcia podzielone są ze względu na poziom zaawansowania, oraz grupy wiekowe. W grafiku widnieją również zajęcia OPEN, które są dedykowane wszystkim osobom bez względu na poziom zaawansowania. Grafiki zajęć znajdziesz pod tym linkiem: https://www.siemankostudio.pl/grafik-zajec

Zajęcia są zaznaczone trzema różnymi kolorami, które dzielą zajęcia

według poziomów zaawansowania, oraz zaznaczają czy jest możliwość dołączenia do grupy:

ZIELONY - poziom podstawowy, można dołączyć.

 ŻÓŁTY -poziom open dostosowany do uczestników, można dołączyć.

FIOLETOWY- poziom zaawansowany, grupa zamknięta.​

- grupy dziecięce i młodzieżowe podzielone są ze względu na wiek, grupa wiekowa w grafiku zaznaczona jest obok nazwy stylu/grupy (np. HIP HOP 4-6 L.)

-Pozostałe grupy nie mające przedziału wiekowego są przeznaczone dla osób dorosłych, lub są zajęciami OPEN (dla każdego).


12. Studio Tańca SIEMANKO ma prawo do odwołania zajęć w poszczególnych przypadkach. Zajęcia te są odrabiane w późniejszym, ustalonym z grupą terminie lub ważność karnetu ulega wydłużeniu (decyduje o tym instruktor). Studio Tańca SIEMANKO ma prawo wydelegować instuktora na zastępstwo w przypadku niemożności poprowadzenia zajęć przez stałego instruktora danej grupy.

13. Studio Tańca SIEMANKO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione, lub skradzione na terenie studia i w jego obrębie, dlatego w miarę możliwości prosi się o unikanie zabierania ze sobą przedmiotów wartościowych, lub zabierania ich ze sobą na salę i umieszczenia na kanapie, lub podłodze, poza obszarem wykorzystywanym do treningu.

14. Studio Tańca SIEMANKO nie ubezpiecza kursantów od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.

15. Koszty za szkody wyrządzone w Studio Tańca SIEMANKO ponosi kursant, lub rodzic/ opiekun kuranta.

16. Studio Tańca SIEMANKO może wykorzystać zdjęcia, filmy, lub inne materiały z zajęć do celów promocyjnych, umieścić je na plakatach, ulotkach, banerach, stronie internetowej www.siemankostudio.pl, oraz w social mediach.

17. Uczestnik winien jest zapytać o zgodę instruktora na  filmowanie, lub fotografowanie jego zajęć.

KURSY, SYSTEM PŁATNOŚCI, ZWROTY I REKLAMACJE

 

1. Opłata imiennego karnetu, lub pojedynczego wejścia powinna zostać uregulowana przed zajęciami. Płatności można dokonać elektronicznie na numer konta bankowego:

90 1020 1811 0000 0702 0358 7318

Studio Tańca Siemanko

w tytule: Imię i Nazwisko uczestnika, nazwa zajęć;

pamiętając o przesłaniu potwierdzenia przelewu na siemankostudio@gmail.com

Płatności można również dokonać na recepcji studia, bezpośrednio przed zajęciami.

Aktualny cennik dostępny jest pod adresem: https://www.siemankostudio.pl/cennik

 

 Wejście można również zarejestrować dzięki karcie benefitowej Multisport, lub FitProfit (zgodnie z regulaminem korzystania z kart).


2. Wszystkie karnety (na 4, 8, 12 wejść, OPEN, OPEN FAMILY, FITPROFIT OPEN) są ważne przez 30 dni od momentu pierwszych zajęć.

Karnety przedłużamy tylko w określonych przypadkach:

-odwołanie zajęć, ze strony Studio Tańca SIEMANKO, na które kursant jest zapisany

-studio jest zamknięte (Boże Narodzenie, Wielkanoc, inne święta)

-poważna choroba, jak na przykład złamana kończyna, która uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach przez długi czas. Do informacji studia drogą mailową (siemankostudio@gmail.com), lub telefoniczną (690-033-159) powinna niezwłocznie wpłynąć informacja o niemożności uczestniczenia w zajęciach (potrzebna dokumentacja medyczna).

 

3. O starcie nowych zajęć informujemy mailowo, lub telefonicznie osoby zapisane przez formularz https://forms.gle/2ADkUqpFXUDyep1g9 , na maksymalnie dwa dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

4. Opłata uiszczona na rzecz regularnych zajęć opisanych w grafiku jest bezzwrotna. Możliwa jest zmiana docelowej grupy/ zajęć, lub otrzymania w zamian voucher’u podarunkowego, w przypadku jeśli opłacony karnet nie został wykorzystany (nawet częściowo). Voucher wówczas odpowiada kwocie zakupionego karnetu i nie jest wymienny na gotówkę.

 

5. Reklamacje dotyczące zajęć można zgłosić mailowo na siemankostudio@gmail.com

w terminie nie przekraczającym 7 dni od momentu zdarzenia, które mogłoby być podstawą do złożenia reklamacji. W wiadomości reklamujący powinien szczegółowo opisać zdarzenie,

tak aby osoba odpowiedzialna mogła się do niego ustosunkować i podjąć odpowiednie działanie.

 

6. Kursant, lub rodzic/opiekun kursanta ma obowiązek poinformować o planowanej nieobecności na zapisanych zajęciach.

 

7. W przypadku opuszczenia zajęć przez kursanta, nie ma możliwości przedłużenia karnetu. Karnet obejmuje określoną ilość wejść do wykorzystania w naszym studiu, dlatego można pójść na inne zajęcia, zanim ważność karnetu się skończy.

 

8. Karnet jest imienny i nie może być użytkowany przez inną osobę. Wyjątkiem jest karnet FAMILY OPEN, który ma na celu wsparcie osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe (tym samym posiadających wspólny budżet), dlatego karnet ten dotyczy trzech najbliższych osób.

 

9. Informację o koszcie lekcji indywidualnych otrzymacie Państwo telefonicznie (690-033-159) lub mailowo (siemankostudio@gmail.com)

 

 

10. Akceptujemy tylko karty MULTISPORT PLUS (srebrne) na zajęcia dla osób dorosłych.

Korzystanie z tej karty daje możliwość uczestniczenia w nielimitowanej ilość zajęć w ciągu dnia.

Korzystając z karty należy:

- poinformować w formularzu, lub bezpośrednio na recepcji, czy jest to wizyta jednorazowa, czy kursant wyraża chęć regularnie uczestniczyć w zajęciach

- mieć ze sobą dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości z imieniem, nazwiskiem, oraz zdjęciem (musi odpowiadać danym na karcie MULTISPORT PLUS)

-pokazać swoją kartę (lub aplikację) na recepcji przed każdorazowym wejściem na zajęcia (to znaczy, że jeśli wybierzesz 2, 3 czy więcej zajęć, przed każdym z nich  musisz pokazać dokument i przekazać recepcjonistce kartę do zeskanowania)

W przypadku, gdy kursant nie posiada karty, jest zobligowany do zapłacenia pełnej kwoty za zajęcia, lub może zrezygnować z uczestniczenia w zajęciach.

Tylko posiadanie karty MULTISPORT PLUS (lub aplikacji), oraz dokumentu tożsamości umożliwia skorzystanie z zajęć bez dodatkowej płatności!!!

 

11. Akceptujemy również karty FITPROFIT na zajęcia dla osób dorosłych.

Główną różnicą pomiędzy tymi kartami jest, że FITPROFIT obejmuje jedne zajęcia w ciągu dnia. Jednak chcąc uczestniczyć w większej ilości zajęć możesz zapłacić regularną cenę za poszczególne zajęcia, lub rozszerzyć swoje możliwości z tą kartą i wykupić karnet

FITPROFIT OPEN o którym informacje znajdziesz na www.siemakostudio.pl

Upewnij się wówczas, że:

-Masz swoją kartę I zeskanujesz ją przed pierwszymi zajęciami w ciągu dnia

-Masz ze sobą dokument potwierdzający Twoją tożsamość

-Masz ważny abonament FITPROFIT OPEN

 

12. Karty MULTISPORT PLUS i FIT PROFIT obsługujemy jedynie na zajęcia grupowe zapisane w grafiku zajęć dostępnym na stronie www.siemankostudio.pl. Karty te nie umożliwiają zniżek na warsztaty taneczne, lekcje prywatne, czy inne wydarzenia organizowane przez studio.

 

Odpowiedzi na Państwa pytania znajdziecie pod tym linkiem:

https://www.siemankostudio.pl/faq-polish ;

lub kontaktując się z nami telefonicznie (690-033-159), lub mailowo (siemankostudio@gmail.com).